Integratieve therapie voor kinderen van 4 t/m 14 jaar
Ouderbegeleiding

Informatie

U kunt hier de volgende informatie vinden:

 

Niet tevreden?

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de therapie, dan hoor ik dat natuurlijk het liefst als eerste. Dan zal ik graag samen met u een oplossing zoeken. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (www.vit-therapeuten.nl). Mijn lidmaatschapsnummer 459.14.A. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie en dat is de SCAG (www.scag.nl). Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met als licentienummer 103237R en val ik onder hun tuchtrecht (www.tcz.nu)