Integratieve therapie voor kinderen van 4 t/m 14 jaar
Ouderbegeleiding

Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek

Soms vinden ouders en/of school het belangrijk dat er een intelligentieonderzoek wordt afgenomen bij een kind. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de prestaties op school tegenvallen en ouders meer duidelijkheid willen hebben over wat een kind nu echt kan, of als er bijvoorbeeld een vermoeden is van hoogbegaafdheid. In de praktijk neem ik de WISC-III af, de meest gebruikte en goed genormeerde intelligentietest in Nederland (en daarbuiten). Deze test kan worden afgenomen bij kinderen van 6 jaar (groep 3) tot 16 jaar. Het intelligentieonderzoek duurt een dagdeel; dit is inclusief intake, verslag en gesprek met de ouders over de uitslag. Als ouders en school dit willen kan ik de onderzoeksresultaten toelichten op school. De kosten voor het intelligentieonderzoek kunt u vinden bij Tarieven. Een intelligentieonderzoek wordt niet vergoed door de zorgverzekering.