Integratieve therapie voor kinderen van 4 t/m 14 jaar
Ouderbegeleiding

Tarieven

  • Kindsessie
65,- euro
  • Oudergesprek
65,- euro
  • Gesprek met leerkracht/observatie op school
65,- euro
  • Verslag
65,- euro
  • Intelligentieonderzoek
400,- euro
  • Toelichting intelligentieonderzoek op school  
30,- euro

 In overleg met u zijn de betalingsmogelijkheden, contant na iedere sessie of een factuur per mail, binnen een week te betalen.

Wanneer een sessie niet door kan gaan dit graag 24 uur van te voren doorgeven anders wordt deze in rekening gebracht.

Momenteel is er geen wachtlijst.

Vergoeding 

Zorgverzekeringen geven meestal een vergoeding voor de therapie vanuit de aanvullende verzekering. U kunt hiervoor de website van de VIT raadplegen: www.vit-therapeuten.nl

Verder is er aftrek mogelijk bij de bijzondere ziektekostenpost op uw jaarlijkse belastingteruggave.

Het intelligentieondezoek wordt niet vergoed.

 

Beroepsvereningingen

Praktijk Elf Twaalf is aangesloten bij:

  • Beroepsvereniging VIT (Vereniging Integrale Therapeuten)
  • Koepelverenging RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complemetaire Zorg)
  • SCAG (Gespecialiseerde geschilleninstantie voor de Complementaire en Alternatieve zorg)