Integratieve therapie voor kinderen van 4 t/m 14 jaar
Ouderbegeleiding

Wat is Integratieve Kindertherapie?

Integratieve Kindertherapie is een kortdurende, intensieve vorm van therapie voor kinderen van 4 t/m 14 jaar. Het kind staat centraal. In de vorm van o.a. spel wordt de 'taal' van het kind en de klacht onderzocht en opgelost. De therapeut gaat uit van de 'eigen wijsheid' van het kind: het kind weet (onbewust) welk probleem het heeft en kan dit ook oplossen.

Wat doet een kindertherapeut?

Een kindertherapeut is nieuwsgierig naar een kind. Goed contact tussen kind en therapeut is noodzakelijk. Daarom is het van belang dat een kindertherapeut de 'taal' van het kind leert te begrijpen. Dit kan een therapeut door goed te observeren, het kind te begeleiden en vooral ook door het kind zelf het tempo van de therapie te laten bepalen.

Uw kind weet het zelf

Ieder kind weet, bewust of nog onbewust, waar het precies last van heeft. Tijdens de sessies vindt het kind de oplossing voor het probleem en kan het vervolgens toepassen in de praktijk. Hierbij maakt het kind gebruik van zijn eigen kwaliteiten en leert deze in te zetten en vergroot daarmee de eigen mogelijkheden om de klacht aan te pakken.

Uw betrokkenheid

Bij Integratieve Kindertherapie worden ouders (en/of verzorgers) nadrukkelijk betrokken bij de therapie. Ook kunnen ouders zelf begeleiding krijgen bij de opvoeding of ondersteuning van hun kind in de vorm van oudercoaching.