Drie redenen om voor praktijk Elf Twaalf te kiezen

  1. Hilde Kwakkel is naast kindertherapeut ook orthopedagoog
    Bij het vermoeden van zwaardere problematiek kan Hilde doorverwijzen.
  2. Twee locaties: één in de seizoenenbuurt en één in de Indischebuurt
    Je hebt weinig reistijd.
  3. Aangesloten bij de beroepsvereniging VIT
    Je krijgt vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

Dat is Elfje Twaalfje die je daar ziet
Elfje Twaalfje heeft zo’n verdriet
De andere elfjes lachen en zingen
ze zweven voorbij en dansen en springen
Elfje Twaalfje kan al die dingen nog niet zo goed
Ze zit zo verdrietig en stil
Is er dan niemand die haar dat leren wil?

Naar het liedje Elfje Twaalfje, Martine Bijl